Arbortext 3B22018-07-23T12:18:54+00:00

System wydawniczy 3B2

Arbortext Advanced Print Publisher (3B2) jest w pełni zintegrowanym, profesjonalnym systemem wydawniczym służącym do projektowania i łamania publikacji. Jest najwłaściwszym rozwiązaniem dla przetwarzania najbardziej skomplikowanych publikacji z grupy naukowych, technicznych i medycznych. Mocną stroną 3B2 jest z jednej strony automatyzacja procesu łamania i stronicowania długiej, złożonej dokumentacji zawierającej różnorodne przypisy, marginalia, duże tabele, składy matematyczne o wysokim stopniu trudności, a z drugiej oferuje wysoką jakość typografii tekstu. Możliwe jest także wyodrębnienie tabel i ilustracji jako elementów zmiennych do automatycznego rozmieszczania, generowanie wzajemnych odsyłaczy i odsyłaczy automatycznych.
Niektóre z kluczowych cech 3B2 to jego elastyczność, konfigurowalność i programowalność, a dodając to wszystko otrzymujemy kontrolowaną przez użytkownika automatyzację znacznego stopnia. 3B2 jest programem całkowicie makrokierowalnym (makro jest skróconą instrukcją, która wykonuje funkcje albo serie funkcji). Operator może używać makro dla powtarzających się zadań i zaprogramować klawisze tak, by wykonywać makro pojedynczym uderzeniem.
Przez używanie skryptów (seria makro), 3B2 może wykonywać zadania automatycznie i dlatego ogromnie zwiększa szybkość produkcji.

SGML, XML. Prawdziwą potęgą tego systemu jest umiejętność edycji i formatowania w pełni znakowanego tekstu SGML, XML czy HTML. 3B2 używa SGML lub XML jako wewnętrznego systemu znakowania elementów. Pobiera surowy SGML lub XML bez żadnej wstępnej analizy składniowej, bez przetwarzania, konwersji i następnie, w sposób automatyczny, przedstawia produkt końcowy – gotową publikację z niewielką ręczną interwencją (wyłączając korektę autorską). W trakcie przetwarzania nie zniekształca integralności znakowania.

UNICODE. 3B2 wczytuje w sposób natywny wszystkie języki świata używając UTF-16 (ang. 16-bit Unicode Transformation Format).

MATEMATYKA. 3B2 obsługuje polecenia MathML, TeX-a i LaTeX-a. Jest to pełna implementacja TeX- a. Matematyka w 3B2 była rozwijana dla profesjonalnego składu formuł matematycznych i naukowych. Użytkownik może wpisać formułę matematyczną bezpośrednio na stronie, używając struktury takiej jak w TeX-u, i widzi równanie w formie graficznej (WYSIWYG) na ekranie. Formuły mogą być redagowane w dowolnym momencie i dzięki wizualizacji graficznej wprowadzanie korekt nie jest trudne. Moduł Matematyki w 3B2 pozwala generować równania „w locie” i interpretować je w trakcie wpisywania, jak i już wpisanych (zaimportowanych z TeX-a i LaTeX-a).

Nie są dostępne na rynku jakiekolwiek inne systemy, które dorównywałyby 3B2 wszechstronnością, możliwościami i jakością produktu wyjściowego. Program został stworzony w późnych latach osiemdziesiątych, ale z wyraźnym akcentem na przyszłościowe rozwiązania. Koncepcja 3B2 była prosta: uczynić dostęp do produktu otwarty tak, jak to tylko możliwe, aby użytkownicy systemu mogli w maksymalnym wymiarze wykorzystać możliwości rozwiązań poszczególnych zagadnień. Na przykład, wszystkie pliki konfiguracyjne 3B2, pliki zgłoszeniowe, pliki menu, pliki pomocy, pliki językowe, pliki definiujące klawiaturę i pliki startowe są w prostym formacie tekstowym ASCII i zewnętrzne w stosunku do rdzenia programu, co bardzo upraszcza konfigurację 3B2 dla indywidualnych użytkowników (w zależności od odmiany systemu i języka).

Studio LogoScript od 2000 roku wykorzystuje system wydawniczy 3B2 do obsługi i tworzenia publikacji. Dzięki 3B2 i stworzeniu przez PWN bazy encyklopedycznych haseł w standardzie SGML, 30 tomowa encyklopedia (każdy tom 576 czterokolorowych kolumn) została wydana w ciągu dwóch lat, a Wielki słownik polsko-angielski PWN-OXFORD i Wielki słownik angielsko-polski PWN-OXFORD liczący 1400 kolumn każdy po 3 miesiące jeden tom. Praca w takim systemie nad projektem wydawniczym jest najbardziej efektywna i innowacyjna. Realizacją tej koncepcji było stworzenia autorskiego system budowania treści w standardzie XML pod nazwą XMLOGOS. Wprowadzone do XMLOGOS treści tworzą w efekcie bazę tekstów w standardzie XML, która w sposób natywny jest importowana i przetwarzana w 3b2, a następnie eksportowana, bez uszkodzenia struktury, do bazy XML bądź innych formatów. Wyeksportowany z systemu XMLOGOS tekst w standardzie XML jest natywnie wczytywany i przetwarzany w Arbortext, a następnie, po przygotowaniu publikacji do formatu papierowego lub dowolnego elektronicznego, może być w każdej chwili, bez uszkodzenia struktury, wyeksportowany do bazy danych.