Loading...
O nas2018-09-17T13:49:15+00:00

law_6-compressor

Rozwiązania oparte o doświadczenie

Studio komputerowe LogoScript powstało w 1988 roku. Od początku istnienia firma stała w awangardzie promując najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne przeznaczone dla działalności wydawniczej. Jako jedna z nielicznych w latach 90. wdrażała technikę komputerową do działalności firm poligraficznych, przygotowania publikacji do druku. W swojej historii była pierwszą, która promowała usługę Druku na Żądanie, wdrożyła w Polsce obsługę języków znakowanych SGML oraz XML oraz napisała działającego w chmurze w formie SaaS edytora XML o nazwie XMLOGOS. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam oferować usługi w zakresie doradztwa w opracowaniu procesu produkcyjnego w wydawnictwie opartego o standard XML, od przygotowania repozytorium treści, przez zarządzanie bazą tekstów, po produkcję gotowych materiałów do wszystkich dostępnych form dystrybucji, papierowej i elektronicznej.

System wydawniczy Arbortext Advanced Print Publisher

Arbortext Advanced Print Publisher (3B2) jest w pełni zintegrowanym, profesjonalnym systemem wydawniczym służącym do projektowania i łamania publikacji. Jest najwłaściwszym rozwiązaniem dla przetwarzania najbardziej skomplikowanych publikacji z grupy naukowych, technicznych i medycznych. Mocną stroną 3B2 jest z jednej strony automatyzacja procesu łamania i stronicowania długiej, złożonej dokumentacji zawierającej różnorodne przypisy, marginalia, duże tabele, składy matematyczne o wysokim stopniu trudności, a z drugiej oferuje wysoką jakość typografii tekstu. Możliwe jest także wyodrębnienie tabel i ilustracji jako elementów zmiennych do automatycznego rozmieszczania, generowanie wzajemnych odsyłaczy i odsyłaczy automatycznych.
Niektóre z kluczowych cech 3B2 to jego elastyczność, konfigurowalność i programowalność, a dodając to wszystko otrzymujemy kontrolowaną przez użytkownika automatyzację znacznego stopnia. 3B2 jest programem całkowicie makrokierowalnym (makro jest skróconą instrukcją, która wykonuje funkcje albo serie funkcji). Operator może używać makro dla powtarzających się zadań i zaprogramować klawisze tak, by wykonywać makro pojedynczym uderzeniem.
Przez używanie skryptów (seria makro), 3B2 może wykonywać zadania automatycznie i dlatego ogromnie zwiększa szybkość produkcji.

SGML, XML. Prawdziwą potęgą tego systemu jest umiejętność edycji i formatowania w pełni znakowanego tekstu SGML, XML czy HTML. 3B2 używa SGML lub XML jako wewnętrznego systemu znakowania elementów. Pobiera surowy SGML lub XML bez żadnej wstępnej analizy składniowej, bez przetwarzania, konwersji i następnie, w sposób automatyczny, przedstawia produkt końcowy – gotową publikację z niewielką ręczną interwencją (wyłączając korektę autorską). W trakcie przetwarzania nie zniekształca integralności znakowania.

UNICODE. 3B2 wczytuje w sposób natywny wszystkie języki świata używając UTF-16 (ang. 16-bit Unicode Transformation Format).

MATEMATYKA. 3B2 obsługuje polecenia MathML, TeX-a i LaTeX-a. Jest to pełna implementacja TeX- a. Matematyka w 3B2 była rozwijana dla profesjonalnego składu formuł matematycznych i naukowych. Użytkownik może wpisać formułę matematyczną bezpośrednio na stronie, używając struktury takiej jak w TeX-u, i widzi równanie w formie graficznej (WYSIWYG) na ekranie. Formuły mogą być redagowane w dowolnym momencie i dzięki wizualizacji graficznej wprowadzanie korekt nie jest trudne. Moduł Matematyki w 3B2 pozwala generować równania „w locie” i interpretować je w trakcie wpisywania, jak i już wpisanych (zaimportowanych z TeX-a i LaTeX-a).

Nie są dostępne na rynku jakiekolwiek inne systemy, które dorównywałyby 3B2 wszechstronnością, możliwościami i jakością produktu wyjściowego. Program został stworzony w późnych latach osiemdziesiątych, ale z wyraźnym akcentem na przyszłościowe rozwiązania. Koncepcja 3B2 była prosta: uczynić dostęp do produktu otwarty tak, jak to tylko możliwe, aby użytkownicy systemu mogli w maksymalnym wymiarze wykorzystać możliwości rozwiązań poszczególnych zagadnień. Na przykład, wszystkie pliki konfiguracyjne 3B2, pliki zgłoszeniowe, pliki menu, pliki pomocy, pliki językowe, pliki definiujące klawiaturę i pliki startowe są w prostym formacie tekstowym ASCII i zewnętrzne w stosunku do rdzenia programu, co bardzo upraszcza konfigurację 3B2 dla indywidualnych użytkowników (w zależności od odmiany systemu i języka).

Studio LogoScript od 2000 roku wykorzystuje system wydawniczy 3B2 do obsługi i tworzenia publikacji. Dzięki 3B2 i stworzeniu przez PWN bazy encyklopedycznych haseł w standardzie SGML, 30 tomowa encyklopedia (każdy tom 576 czterokolorowych kolumn) została wydana w ciągu dwóch lat, a Wielki słownik polsko-angielski PWN-OXFORD i Wielki słownik angielsko-polski PWN-OXFORD liczący 1400 kolumn każdy po 3 miesiące jeden tom. Praca w takim systemie nad projektem wydawniczym jest najbardziej efektywna i innowacyjna. Realizacją tej koncepcji było stworzenia autorskiego system budowania treści w standardzie XML pod nazwą XMLOGOS. Wprowadzone do XMLOGOS treści tworzą w efekcie bazę tekstów w standardzie XML, która w sposób natywny jest importowana i przetwarzana w 3b2, a następnie eksportowana, bez uszkodzenia struktury, do bazy XML bądź innych formatów.

Nasz zespół

LogoScript to zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, nabytymi zarówno w ramach edukacji, jak i praktyki zawodowej. Polityka firmy skupiona na personalnym rozwoju wszystkich pracowników zapewnia nam z nimi wieloletnią współpracę, a sprawdzony zestaw procedur umożliwia dopasowanie metodyki pracy do oczekiwań Klientów. Zespół łączy wspólny cel – zadowolenie Klienta.

Narzędzia pracy

Do realizacji naszych projektów wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i rozwiązania dostępne na rynku oraz szereg własnych, unikatowych i dopasowanych do oferowanych przez firmę usług. Korzystamy nie tylko z uznanych, międzynarodowych rozwiązań, ale też z wyspecjalizowanych programów, dzięki którym jesteśmy w stanie wykonać projekty uznane przez innych za niewykonalne.

Klub Integracji Europejskiej

LogoScript Sp. z o.o. jest członkiem Klubu Integracji Europejskiej od 2014 roku. Realizując swoje prace w sposób profesjonalny zostaliśmy zaproszeni do udziału w Klubie. Celem działań Klubu oraz LogoScript jako członka jest rozwój biznesowy nadążający lub wyprzedzający zmiany we współczesnej Europie. Skuteczność, konkurencyjność, innowacje – to cechy firm partnerskich Klubu. Uczestnictwo jest dla nas sporym wyróżnieniem, gdyż należy spełnić wiele warunków oraz realizować działania wspólne. Więcej informacji na temat klubu można znaleźć na stronie internetowej: https://kie.biz.pl

NASI PARTNERZY